מטבח לבן עם אי ארוך ומתמשך מופיעה בעיתונות בפירסומת של סמל עיצוב גלית דיין רביב