מדיה ופרסומים


מדיה ופרסומים
כתבות ופרויקטים של הסטודיו

עיתונות ומדיה

כתבה במגזין דיזננירס של הארץ 

כתבה במגזין דירה נאה 

כתבה על דירת יוקרה בתלת אביב - במגזין עיצוב 

כתבה במגזין נובל בצרפתית 


כתבה בעיתון הארץ