31 Oct
31Oct

עיצוב שמתאים לעסק לא מסתכם באסתטיקה ומיתוג  ,העסק הינו גם הבית השני של העובדים ולכן :

אלמנטים חשובים שיש לשקול בעיצוב מדש : 

  • תאורה מתאימה

תאורה לא מתאימה ומשרד חשוך תגרום לעייפות וחוסר אפקטיביות של העובדים 

תאורה פלורוסנית - תיצור ניכור וחוסר נוחות .

לכן חשוב מאוד לבחור בתאורה מתאימה תוך כדי חישוב כמות האור ואיכותו .

  • אקוסטיקה

סביבה רועשת מידי לא תאפשר ריכוז ולכן כדאי להקפיד על פתרונת אקוסטיים בתקרה וקירות מבודדי רעש ,של שטיחים סופגים ו חלונות מבודדי רעש.

  • ארגונומיה
  • בדקת שכיחות השימוש בממשקים, הרגלי עבודה, גורמים סביבתיים וכיו"ב. שלב זה חשוב על מנת להבין לעומק את הצרכים הייחודיים של תחנת העבודה והעובדים במקום, מידות ומיקומים הרצויים של כל חלק וחלק בתחנת העובדה. 

  • מיתוג 

מיתוג מייצר את תחושת השייכות וחיבור של העובד והלקוחות

  • כניסה ודלפק קבלה 

הרושם הראשוני והמסר של העסק חייב להופיע מיד בכניסה ולכן כדאי להשקיע כבר במבואת הכניסה למשרד.