08 Aug
08Aug


מזגן מיני מרכזי 


מזגן מיני מרכזי מיועד למיזוג שטח רחב עם פתח יציאת אוויר בכל חדר או על ידי פיזור בתעלות אוויר. לפתרון מיזוג זה אנו מתכננים תקרת גבס בתאמה אישית אשר משתלבת או אף מובילה את הקונספט העיצובי .

מזגן עילי נסתר

מזגן נסתר אשר מורכב ישירות בתוך ארון או קיר גבס בהתקנה נסתרת כך שמלבד פתחי יציאת האוויר וכניסת האוויר לא תדעו שהוא שם.

מערכת vrf


 מערכת  המסוגלת לשנות את נפח זרימת האוויר  על ידי שינויי תדר המנוע בהתאם לצורכי המאיידים יתרונה הבולט של מערכת זו הוא שהיא מאפשרת שליטה באקלים וקירור במספר רב של שטחים בעת ובעונה אחת, שכן ניתן לעשות שימוש במספר רב של יחידות איוד המחוברות ליחידת עיבוי בודדת.

כמו בכן בקלות רבה ניתן להוסיף או להוריד יחידות (ללא הגבלה) בהתאם לשינויים המתרחשים במבנה.


מערכת צילרים 

צ'ילר היא מערכת קירור ושליטה בתנאי אקלים אשר מבוססת על עקרונות  התרמודינאמיקה. כלומר- פעילותה תלויה בהולכה והזרמה של מים דרך מערכת צינורות לשם קירור שטחים פנים מבניים גדולים, בעיקר לשימוש תעשייתי.