16 Jun
16Jun


שימוש בצבע יכול ליצור תחושה שונה– צבע יכול לתת הרגשה שהחלל גדול יותר ,ליצור חמימות, להדגיש את יתרונותו לעמעם את החסרונות.

צבע  – מאפשר להדגיש את מה שיפה, מה שאתם ומי שאתם  ולהוציא את המיטב מהחלל.

יותר נפוץ לראות שימוש גוון אחד על הקיר או החדר אבל כאן המטרה היא לאחד יחד מספר רעיונות  יצרתיים ושונים .


שימוש לצורך הדגשה - בחירה באזור מרכזי ושלוב מספר צורות צבעים ואביזרים 

סביבת פינת העבודה מוגדרת באמצעות מלבן ועיגול פינת טיפוס המוגדרת על ידי צבע באפקט בטון בצורת הר פית איפור המוגדרת באמצעות צבע ומדףעיצוב בצבע

צביעה של קיר  כולל תקרה


3.חדר משחקים - יצירת פינת קריאה ע"י צבע ומדפים


חדר ילדים - חלוקה ל2 צבעים עיצוב בצבע בחדרי הילדים


קירות גיאומטריים - שלוב של צבעים שונים ומדבקות קיר