11 May
11May

לקראת בנייה של בית חדש 

בונים בית חדש ? לפני הגשה והיתרי בניה ?

תכנון הבית מתחיל בקרקע המיועדת למגורים .

לאחר שהתקבלה ההחלטה לבנות בית פרטי השלב הראשון הינו : 

בנית פרוגרמה /רשימת צרכים הנדרשים אל מול זכויות הבניה .מיד לאחר הפקת הסקיצה הראשונית ולפני המשך התכנון לצורך הגשת תוכנית   לאישור העירייה כדאי לבצע הדמיה בתלת מימד של הבית ולוודא שהוא אכן עונה לצרכיכם . חשוב מאוד - אחרי הההגשה  לא תוכלו לשנות גודל פתחים בבית  דלתות או חלונות.

משפחה לקראת הגשת תוכניות פנתה אלי עם סקיצה כללית למבנה  שקיבלה מהאדריכל .

בני הזוג התלבטו לגבי מיקום החלונות בביתמיקום וצורת המדרגות .
יצרנו עבורם סקיצות - הדמיות בתלת מימד והמחשנו את כל האופציות העומדות לרשותכם .

בהמצאות ההדמיות הבנו שחסר חלון לכיוון הבריכה, שדלת הכניסה לבית צריכה להיות רחבה יותר ,ומיקום המדרגות חייב להשתנות .

לאחר  שהתוכנית גובשה היא הוגשה  לוועדה לתכנון ובניה  ומיד עם קבלת היתר הבניה ניתן להתחיל בעבודות 

פרטים נוספים בטל 0544524505

לפני הגשה לעירייה