סרטון פרסומת לספץ עם מיכל אנסקיסרטון פרסומת לאפליקציית ספץ, מנוע  לאיתור איכותי ואופטימלי של בעלי מקצוע ונותני שירות על בסיס מיקום, זמינות, דירוג לקוחות וחקר ביצועים, בתוך כ-30 שניות.