בניה חדשה אל מול הים


בניה  חדשה אל מול הים

דירת פנטאוס מפנקת אל מול  הים