Koh Phangan Villas-עיצוב פרויקט בתי נופש באי קופנגאן תיאלנד


Koh Phangan Villas-עיצוב פרויקט בתי נופש באי קופנגאן תיאלנד
The combination of vacation and lucrative real estate

עיצוב ותכנון וילות להשקעה בקופנגאן תיאלנד עבור קבוצת פאפיה .פרטים נוספים על הפרויקט ניתן למצוא באתר הקבוצה.

אל מול נוף מדהים וילות עם בריכה צמודה .

https://www.papaya-group.org