מאסטר פיס


מאסטר פיס
דירת קבלן מפנקת עתירה בפרטים אדריכליים

דירת יוקרה מפנקת אל מול הים עשירה בפרטים אדריכליים -ההדמיות

ביטול המסדרון בדירה מעניק מראה גדול ומרווח טלויזיה על עמודבר חיצוני סביב עמודמטבח ענק במקום מחסן