19 Jul
19Jul

לפני הכנסת מכונת שיזוף למכון היופי יש להערך בהתאם 

1. יש להכין חדר יעודי במידות מתאימות על פי המלצת היצרן 

2.יש להכין נקודת שקע תלת פאזי 

3. שדרוג ארון החשמל יש לקחת בחשבון פניה לחברת חשמל והמתנה לחיבור חיצוני 

4 .כדאי לצייד את החדר במראה ,הדום ,ווי תליה 

5.חיבור למערכת השמע במכון 

6. יש להתקין בחדר מזגן יעודי 

7.הכנות לוונטה