19 Jul
19Jul


לפני הכנסת מכונת שיזוף למכון היופי יש להערך בהתאם 

1. יש להכין חדר יעודי במידות מתאימות על פי המלצת היצרן 

2.יש להכין נקודת שקע תלת פאזי 

3. שדרוג ארון החשמל יש לקחת בחשבון פניה לחברת חשמל והמתנה לאישור חיצוני 

4 .כדאי לצייד את החדר במראה הדום ווי תליה 

5.חיבור למערכת השמע במכון 

6. יש להתקין בחדר מזגן יעודי