גלית דיין רביב על עיצוב על זמני להשקעה בטוחה שעומדת במבחן הזמן