03 Dec
03Decעיצוב  מרפאה


עיצובה של קליניקה מהווה, במידה לא מבוטלת, אחד מכרטיסי הביקור המרכזיים שלה.היא חייבת להיות מעוצבת בצורה מסבירת פנים, תוך שימת דגש גם לפרטים הקטנים ביותר.

שאנחנו מתבוננים במרפאה שלנו, קשה לנו לדמיין אותה אחרת לגמרי. אנחנו יכולים לשנות מיקום של ספה או לצבוע קיר בגוון חדש – אבל שינוי של ממש? 

כשמעצבת נכנסת  לחלל, היא יכולה לראות אותו באופן שונה לחלוטין מזה הקיים.

עיצוב מרפאות


נלקראת שיפוץ המרפאה? נבחן יחד את הפרמטרים המרכזיים - נוחות ויעילות העבודה של צוות המרפאה; נוחות ההמתנה והטיפול של לקוחות המרפאה; והתאמה לתקנים הייחודיים ולתשתיות האופייניות לעיצוב המרפאה.

חדר המתנה – חדר המתנה חייב להיות נוח ומבודד מחדר הטיפולים.

מיזוג נפרד לחימום או קירור על פי הצורך ומבודד אקוסטית מחדר הרופא

רצוי להתקין בחדר ההמתנה טלוויזיה או לכל הפחות פינת עיתונים כדי שהממתינים יוכלו להעסיק את עצמם בזמן ההמתנה. רצוי להתקין גם מטבחון קטן או לפחות פינה לשתייה.

פינת המזכירה –  רצוי שגם למזכירה תהיה פינה פרטית משלה ממנה תהיה לה גישה גם לחדר הרופא וגם לחדר ההמתנה. 

יש לתת את הדעת לגבי - מיקום המחשב ,תאורה טובה ונכונה לעבודה, אקוסטיקה ופתרונות איחסון.

חדרו של הרופא – חדר הרופא הוא החדר המרכזי בקליניקה ועיצובו תלוי במידה רבה בסוג הטיפולים שהרופא מבצע.  מעל לשולחן וכיסא הבדיקה רצוי להתקין תאורה חזקה במיוחד ,במידה ויש צורך להתפשט לבדיקה כדאי לסדר חדר הלבשה נפרד עם מראה וקולב .

תיק העבודות של גלית דיין רביב  בתחום עיצוב המרפאות כולל עיצוב מרפאות רשת קר לייזר.